Ad Code

Suku kata


Suku kata memainkan peranan yang penting dalam pembacaan awal kanak-kanak. Mulai peringkat tadika atau prasekolah, kanak-kanak diperkenalkan dengan suku kata. Perkataan dibahagikan kepada komponen kecil dan mempunyai bunyi awalan dan akhiran.
Contohnya; sa-ya, me-ja, ba-pa, ke-re-ta
Di bawah terdapat pelbagai latihan pengenalan dan pengukuhan suku kata.

Suku kata KVKV

Suku kata KV

Suku kata KV - 1

Suku kata KV - 2

Suku kata KV - 3

Suku kata KV - 4

Suku kata KV - 6

Suku kata KV - 7

Suku kata KV-u 1

Suku kata KV-u 2

Suku kata KV-o

Suku kata ba, bi, bu

Suku kata hadapan KV-i

Suku kata pa, pe, pi, po, pu

Suku kata terbuka

Suku kata KV-n

Latihan Suku kata 1

Latihan Suku kata 2

Catat Ulasan

0 Ulasan