Ad Code

Kertas Soalan Peperiksaan Tahun 6 UPSR


Peperiksaan pertengahan dan akhir tahun digunakan untuk menilai atau menguji prestasi penguasaan murid-murid dapat mencapai matlamat kurikulum standard sekolah rendah yang telah dipelajari sepanjang tahun akademik.

Latihan di bawah membolehkan pelajar membiasakan diri dengan menjawab soalan Ujian Pentaksiran Sekolah Rendah (UPSR). Dengan membuat lebih banyak latihan, pelajar akan dapat mengenali teknik-teknik menjawab dan mahir dengan pelbagai jenis soalan apabila menduduki peperiksaan.

Klik pada link di bawah untuk mendapatkan akses.

--------------------------------------------------------------------------

Bahasa Inggeris

Latihan 1 Bahagian A dan B - Bahagian C

Latihan 2 Bahagian A dan B - Bahagian C

Latihan 3 Bahagian A dan B - Bahagian C

Latihan 4 Bahagian A dan B - Bahagian C

Latihan 5 Bahagian A dan B - Bahagian C

Latihan 6 Bahagian A dan B - Bahagian C

UPSR 2017 Pemahaman Kertas 1     Section B

Pentaksiran Pra UPSR Tahun 2017 Kuala Pilah Bahasa Inggeris Pemahaman Bahagian A

Pentaksiran Pra UPSR Tahun 2017 Jempol Bahasa Inggeris Pemahaman Bahagian A

Pentaksiran Pra UPSR Tahun 2017 Jempol Bahasa Inggeris Pemahaman Bahagian B

Pentaksiran Pra UPSR Tahun 2017 Jempol Bahasa Inggeris Penulisan    Skema Jawapan

Pentaksiran UPSR 2016     Pemahaman     Penulisan


Matematik

Latihan 1

Kertas 1 - Set 1

Kertas 1 - Set 2

Kertas 1 - Set 3

Kertas 1 - Set 4

Kertas 1 - Set 5

Kertas 1 - Set 6


Bahasa Melayu

UPSR 2019 Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A     Bahagian B


Bahasa Iban

Bahasa Iban 👉 Set 1           Set 2


Sains

Sains Tahun 6  👉   Kertas 1   Kertas 2

Set Latihan Berfokus UPSR 2016 Sains 👉  Kertas 2

Koleksi Soalan Pecut Ogos 2015 Guru Cemerlang Sains  Set 1

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah UPSR Sains September 20XX 👉Kertas 2

Ujian Percubaan UPSR Daerah Meradong Sains Julai 2016 👉 Kertas 2

Ujian Tahun 6 UPSR Daerah Keningau Sains Mei 2016 👉 Kertas 2Catat Ulasan

0 Ulasan