Ad Code

Buku Teks Sekolah Menengah


Buku teks memainkan peranan yang penting di kalangan guru dan pelajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di bilik darjah. Buku teks mengandungi isi kandungan teks dan juga gambar untuk memberi informasi yang jelas secara menyeluruh.

Di samping pengajaran melalui buku teks, buku-buku aktiviti juga digunakan untuk mengukuhkan apa yang telah diajar. Buku teks dan aktiviti dicetak berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Manfaat buku teks adalah sebagai bahan pengajar untuk guru dan bahan rujukan untuk murid. Ianya memudahkan pendidik menyampaikan pembelajaran dan memberi kesempatan kepada murid untuk mengulangkaji pelajaran.

Di sini anda boleh menggunakan pautan yang disediakan untuk membuka buku-buku teks digital KSSM Tingkatan 1 hingga 5 untuk Sekolah Menengah. Buku-buku teks sekolah ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah iaitu KSSM.

Dengan adanya buku teks digital di dalam format pdf, ianya membolehkan murid-murid membuat pembelajaran di rumah. Ibu bapa boleh menolong membuka buku-buku teks digital melalui peranti mudah alih dan menolong anak mereka dalam pembelajaran di rumah.

Buku Teks Tingkatan 1

Buku Teks Tingkatan 2

Buku Teks Tingkatan 3

Buku Teks Tingkatan 4

Buku Teks Tingkatan 5

Catat Ulasan

0 Ulasan