Ad Code

Buku Teks Pendidikan Khas

Buku teks memainkan peranan yang penting di kalangan guru dan pelajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di bilik darjah. Buku teks mengandungi isi kandungan teks dan juga gambar untuk memberi informasi yang jelas secara menyeluruh.

Di samping pengajaran melalui buku teks, buku-buku aktiviti juga digunakan untuk mengukuhkan apa yang telah diajar. Buku teks dan aktiviti dicetak berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Manfaat buku teks adalah sebagai bahan pengajar untuk guru dan bahan rujukan untuk murid. Ianya memudahkan pendidik menyampaikan pembelajaran dan memberi kesempatan kepada murid untuk mengulangkaji pelajaran.

Di sini anda boleh menggunakan pautan yang disediakan untuk membuka buku-buku teks digital untuk matapelajaran pendidikan khas.  Buku-buku teks sekolah ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK).

Dengan adanya buku teks digital di dalam format pdf, ianya membolehkan murid-murid dengan masalah pembelajaran belajar di rumah. Ibu bapa boleh menolong membuka buku-buku teks digital melalui peranti mudah alih dan menolong anak mereka dalam pembelajaran di rumah.

Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 1

 1. Buku Teks Asas 3M Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 2. Buku Teks Asas 3M Matematik Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 3. Buku Teks Bahasa Inggeris - English Learning Disabilities Year 1 👉 Flipbook
 4. Buku Teks Bahasa Isyarat Komunikasi (Ketidakupayaan Pendengaran) Tahun 1 👉 Flipbook
 5. Buku Teks Pendidikan Islam Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 6. Buku Teks Pendidikan Moral Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 7. Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 8. Buku Teks Pengurusan Kehidupan Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook
 9. Buku Teks Pendidikan Jasmani Masalah Pembelajaran Tahun 1 👉 Flipbook

Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 2

 1. Buku Teks Asas 3M Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 2. Buku Teks Bahasa Melayu Ketidakupayaan Pendengaran Tahun 2 👉 Flipbook
 3. Buku Teks Asas 3M Matematik Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 4. Buku Teks Bahasa Inggeris - English Learning Disabilities Year 2 👉 Flipbook
 5. Buku Teks Pendidikan Islam Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 6. Buku Teks Pendidikan Moral Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 7. Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 8. Buku Teks Pengurusan Kehidupan Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook
 9. Buku Teks Pendidikan Jasmani Masalah Pembelajaran Tahun 2 👉 Flipbook

Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 3

 1. Buku Teks Asas 3M Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 2. Buku Teks Bahasa Melayu Ketidakupayaan Pendengaran Tahun 3 👉 Flipbook
 3. Buku Teks Asas 3M Matematik Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 4. Buku Teks Bahasa Inggeris - English Learning Disabilities Year 3 👉 Flipbook
 5. Buku Teks Pendidikan Islam Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 6. Buku Teks Pendidikan Moral Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 7. Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 8. Buku Teks Pengurusan Kehidupan Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 9. Buku Teks Pendidikan Jasmani Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook

Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 4

 1. Buku Teks Asas 3M Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran Tahun 4 👉 Flipbook
 2. Buku Teks Asas 3M Matematik Masalah Pembelajaran Tahun 4 👉 Flipbook
 3. Buku Teks Bahasa Inggeris - English Learning Disabilities Year 4 👉 Flipbook
 4. Buku Teks Pendidikan Islam Masalah Pembelajaran Tahun 4 👉 Flipbook
 5. Buku Teks Pendidikan Moral Masalah Pembelajaran Tahun 4 👉 Flipbook
 6. Buku Teks Pendidikan Seni Kreatif Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
 7. Buku Teks Kemahiran Hidup Asas Masalah Pembelajaran Tahun 4 👉 Flipbook
 8. Buku Teks Pendidikan Jasmani Masalah Pembelajaran Tahun 3 👉 Flipbook
Buku Teks Pendidikan Khas Tahun 5

 1. Buku Teks Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran Tahun 5 👉 Flipbook
 2. Buku Teks Bahasa Inggeris - English Learning Disabilities Year 5 👉 Flipbook

Catat Ulasan

0 Ulasan