Ad Code

Kata Sendi Nama


Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama ialah perkataan yang hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud tertentu. 

Contoh Kata Sendi Nama ialah di, kepada, dari, daripada, ke, untuk, demi, tentang, dengan, akan dan pada.

Cuba lihat contoh penggunaan Kata Sendi Nama dalam ayat:
  1. Saya belajar di Sekolah Ayer Molek.
  2. Awak berasal dari mana?
  3. Mei Lin datang dari China.
  4. Abang menggunakan penyapu untuk menyapu sampah.
  5. Kucing tidur di bawah meja.

Senarai Kata Sendi Nama

di                dari            daripada            dengan          tentang        
kepada        bagi           demi                  sejak             semenjak     
ke                pada          dan                    untuk            terhadap 
hingga        sampai       antara                akan                
    


Catat Ulasan

0 Ulasan